0 komentarzy

Kiedy powinniśmy się starać o uprawnienia budowlane?

O uprawnienia budowlane winna starać się każda osoba, jaka chce podnieść własne kwalifikacje. Aby przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane, musimy mieć ukończone należyte studia oraz musimy odbyć praktykę zawodową. Kierunki, takie jak budownictwo i architektura potrzebują od nas gigantycznego zaangażowania w naukę. Już na trzecim roku, możemy zacząć myśleć o odbyciu praktyki w celu zdobycia uprawnień zawodowych. Jeżeli uda nam się tego wszystkiego dokonać, możemy z wszystkimi papierami udać się do Okręgowej Izby Inżynierów budownictwa z wnioskiem o przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane. Egzamin na ogół odbywa się dwa razy do roku, w sesji jesiennej i wiosennej. Składa się on z części ustnej, jak i pisemnej. Po zaliczeniu całego egzaminu możemy starać się o pracę na stanowisku np. kierownika budowy.

Egzamin na uprawnienia budowlane wymaga od nas przede wszystkim poświęcenia czasu na naukę, już kilka tygodni uprzednio. W internecie możemy odnaleźć specjalne programy, które pomogą nam się odpowiednio przygotować. Taki narzędzia to wielka baza pytań zawierająca kilka tysięcy zagadnień, które pożądane byłoby znać, ze względu na to, że w wielu przypadkach powtarzają się one na prawdziwym egzaminie ustnym i pisemnym. Dodatkowo pożądane byłoby wykupić aktualne akta prawne, które również spotkamy na egzaminie. Z takich programów możemy korzystać w każdej wolnej chwili poprzez smartfon lub laptop. Przy zakupie pożądane byłoby zwracać spostrzeżenie na autorów zagadnień. Powinny być to osoby, które również mają uprawnienia budowlane.

Więcej informacji zobaczysz tutaj: https://uprawnienia-budowlane.pl